THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

content:

- Họ và tên: Trần Hoàng Song
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912.627755

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1451
Tổng: 45267