Tài liệu phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/06/2023 của UBND tỉnh về “Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023”, UBND thành phố Vinh đăng tải bộ tài liệu phổ cập chuyển đổi số tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thành phố Vinh do Trung tâm CNTT-TT Nghệ An biên soạn như sau:

(Tải chi tiết tài liệu đính kèm tại đây)

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2836
Tổng: 212347