Liên hệ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỘI CUNG

 

Trụ sở: Số 211 Trần Hưng Đạo, Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: doicung@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Hoàng Song  – Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại: 0912627755