Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Trần Hoàng Song
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912.627755

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 4363
Total: 214512