Tin tức - sự kiện

Cảnh báo tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a theo chương trình PALM

content:

ể ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a nhằm lừa đảo, thu tiền của người lao động, UBND phường Đội Cung đề nghị...

Để ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a nhằm lừa đảo, thu tiền của người lao động, UBND phường đề nghị Ban cán sự 9 khối tuyên truyền tới người lao động: Tuyệt đối không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng lao động tại Ô-xtơ-rây-li-a) để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a cho tới khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn tham gia Chương trình PALM và đơn vị được phía Ô-xtơ- rây-lia lựa chọn thực hiện Chương trình

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 6229
Total: 221861