Tin tức - sự kiện

"DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG ĐỘI CUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân phường Đội Cung) "

content:

Xem chi tiết tại đây:

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 14480
Total: 221829